Gada pārskati

2020.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību – 1.
  Strīda būtība – - tiesības zināt pakalpojuma cenu pirms pakalpojuma saņemšanas un lemt par atteikšanos no tā; sūdzības iesniedzējs uzskata, ka pakalpojums nav saņemts (medicīnas tiesības).
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu – 1.
  Padomes lēmums – pārkāpumi advokāta rīcībā netiek konstatēti.
 • Strīda risināšanas ilgums – 93 kalendārās dienas ( ieskaitot sestdienu, svētdienu, svētku dienas). Sūdzības izskatīšanu kavēja fakts, jo sūdzības iesniedzējs neiesniedza papildu pieprasīto infromāciju.

2019.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību - NAV;
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu - NAV.

2018.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību - NAV;
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu - NAV.

2017.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību – 1.
  Strīda būtība – advokāta klientam sniegtās juridiskās palīdzības robežas klienta doto uzdevumu un noslēgtā Līguma par juridiskās palīdzības sniegšanu kontekstā, kā arī advokāta tiesības uz atlīdzību par paveikto darbu, t.sk. tiesības saņemt līgumsodu rēķinu savlaicīgas nesamaksāšanas gadījumā.
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu – 1.
  Padomes lēmums – pārkāpumi advokātes rīcībā netiek konstatēti un advokātei ir tiesības uz atlīdzību par sniegto juridisko palīdzību atbilstoši starp viņu un klientu noslēgtajam Līgumam par juridiskās palīdzības sniegšanu.
 • Strīda risināšanas ilgums – 54 kalendārās dienas.

2016.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību - NAV;
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu - NAV.
Ceturtdiena, 28.10.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 09.11.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 04.11.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: