Zvērinātu advokātu NILLTPF risku novērtējums

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālais riska novērtējums (uz 31.12.2019.), kas sagatavotas atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta ieteiktajai Pasaules Bankas metodoloģijai - Moduļa 7A formātā pieejams ŠIET, Moduļa 7B formātā pieejams ŠEIT.
 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālā riska novērtējuma (uz 31.12.2019.) aprakstošā daļa - pieejama ŠEIT.
 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālais riska novērtējums (uz 31.12.2018.), kas sagatavots atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) ieteiktajai Pasaules Bankas metodoloģijai - Moduļa 7A formātā pieejams  ŠEIT, Moduļa 7B formātā pieejams ŠEIT.
 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālā riska novērtējuma (uz 31.12.2018.) aprakstošā daļa - pieejama ŠEIT.
   
 • Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) sagatavotais "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma (2017-2018)" kopsavilkuma ziņojums - pieejams ŠEIT.
   
 • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes iebildumi par Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) sagatavoto "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma (2017-2018)" kopsavilkuma ziņojumu - pieejami ŠEIT.
   
 • Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) izstrādātais "Profesionālo pakalpojumu sniedzēju NILLTF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2018.gadu" - pieejams ŠEIT.
   
 • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Finanšu izlūkošanas dienesta prezentācija Nacionālo NILL/TF/PF risku novērtējumu sanāksmei (06.11.2019.) - pieejama ŠEIT.
Piektdiena, 29.10.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 09.11.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 04.11.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: