Piemērotie disciplinārsodi

Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 46.panta (1²) un (1³) daļu un 78.panta septīto un astoto daļu šeit tiek publicēti lēmumi, ar kuriem advokātiem piemēro sankcijas un uzraudzības pasākumus, ja tiek konstatēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību pārkāpumi vai neievērošana.

 • DLK lēmums lietā Nr.05-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.06-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.07-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.08-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.09-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.10-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.11-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.12-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.13-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.14-2019 - pieejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.15-2019 - pieiejams ŠEIT.
 • DLK lēmums lietā Nr.16-2019 - pieejams ŠEIT.

 

Trešdiena, 21.04.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 27.04.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 22.04.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: