Finanšu izlūkošanas dienesta un citu Institūciju informācija

  • Finanšu izlūkošanas dienests - interneta vietne.
  • Ārlietu ministrija - interneta vietne.

     
  • Finanšu izlūkošanas dienesta metodiskie ieteikumi un informācija:

» Vēstule par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma un proliferācijas finansēšanas gadījumā

» Prezentācija "Politiski nozīmīgu personu risku vadības vadlīnijas"

» Ziņojums par Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF riskiem

» Metodiskais materiāls "Vispārīga informācija par aktuālajām legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām (sarkanie karogi)"

» Nacionālais TF un PF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu (papildināts 2019.gada jūlijā)

» Iekšējās kontroles sistēma (IKS) - metodiskais materiāls - PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (PLG) noteikšanas kritēriji un pārbaudes gaita

» metodiskā vēstule par korupcijas gadījumu raksturīgākajām pazīmēm

» materiāls par t.s. "phishing" krāpšanas un legalizācijas tipoloģiju

» metodiskā vēstule par legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām

» materiāls "Virtuālās valūtas: Pamata vadlīnijas finanšu noziegumu izmeklētājiem"

 

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija:

Vēstule par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētās informācijas izmantošanu patieso labuma guvēju noskaidrošanai pieejama ŠEIT

  • NILLTPFNL-SL jautājumos noderīgas saites:

» Uzņēmumu reģistra informācija par patiesā labuma guvēju regulējumu

» AML - Guidance for the Legal Sector

» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals

» FKTK - Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju un tiesisko pienākumu par NILLTF jomas normatīvo aktu pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām personām

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.3 - Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.1 - NILLTF riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

» Sankciju pārbaude – Wolfsberg vadlīnijas 

Svētdiena, 29.03.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 07.04.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 02.04.2020.

Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce - 24.04.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: