Finanšu izlūkošanas dienesta un citu Institūciju informācija

  • Finanšu izlūkošanas dienests - interneta vietne.
  • Ārlietu ministrija - interneta vietne.
  • Finanšu izlūkošanas dienesta metodiskie ieteikumi un informācija:

» Finanšu izlūkošanas dienesta skaidrojums par sliekšņa deklarācijas iesniegšanu

» Vēstule par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma un proliferācijas finansēšanas gadījumā

» Prezentācija "Politiski nozīmīgu personu risku vadības vadlīnijas"

» Ziņojums par Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF riskiem

» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2020.g.)

» Nacionālais TF un PF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu (papildināts 2019.gada jūlijā)

» Iekšējās kontroles sistēma (IKS) - metodiskais materiāls - PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (PLG) noteikšanas kritēriji un pārbaudes gaita

» metodiskā vēstule par korupcijas gadījumu raksturīgākajām pazīmēm

» materiāls par t.s. "phishing" krāpšanas un legalizācijas tipoloģiju

» metodiskā vēstule par legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām

» materiāls "Virtuālās valūtas: Pamata vadlīnijas finanšu noziegumu izmeklētājiem"

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija:

Vēstule par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas patieso labuma guvēju ziņošanas risinājuma izmantošanu pieejama ŠIET

Vēstule par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētās informācijas izmantošanu patieso labuma guvēju noskaidrošanai pieejama ŠEIT

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

  • Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas informācija:

Finanšu ministrijas kopā ar Tieslietu ministriju sagatavotais skaidrojums par Nekustamā īpašuma darījumu  starpnieku darbības likuma attiecināšanu uz zvērinātiem advokātiem pieejams ŠEIT

  • ​NILLTPFNL-SL jautājumos noderīgas saites:

» Uzņēmumu reģistra informācija par patiesā labuma guvēju regulējumu

» AML - Guidance for the Legal Sector

» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals

» FKTK - Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju un tiesisko pienākumu par NILLTF jomas normatīvo aktu pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām personām

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.101 - NILLTPF riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

» Sankciju pārbaude – Wolfsberg vadlīnijas 

Ceturtdiena, 28.10.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 09.11.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 04.11.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: