Finanšu izlūkošanas dienesta un citu Institūciju informācija

  • Finanšu izlūkošanas dienests - interneta vietne.
  • Ārlietu ministrija - interneta vietne.
  • Finanšu izlūkošanas dienesta metodiskie ieteikumi un informācija:

» Finanšu izlūkošanas dienesta skaidrojums par sliekšņa deklarācijas iesniegšanu

» Vēstule par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma un proliferācijas finansēšanas gadījumā

» Prezentācija "Politiski nozīmīgu personu risku vadības vadlīnijas"

» Ziņojums par Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF riskiem

» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2020.g.)

» Metodiskais materiāls "Vispārīga informācija par aktuālajām legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām (sarkanie karogi)" (04.10.2017.)

» Nacionālais TF un PF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu (papildināts 2019.gada jūlijā)

» Iekšējās kontroles sistēma (IKS) - metodiskais materiāls - PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (PLG) noteikšanas kritēriji un pārbaudes gaita

» metodiskā vēstule par korupcijas gadījumu raksturīgākajām pazīmēm

» materiāls par t.s. "phishing" krāpšanas un legalizācijas tipoloģiju

» metodiskā vēstule par legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām

» materiāls "Virtuālās valūtas: Pamata vadlīnijas finanšu noziegumu izmeklētājiem"

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija:

Vēstule par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētās informācijas izmantošanu patieso labuma guvēju noskaidrošanai pieejama ŠEIT

Vadlīnijas ziņošanai par iespējams nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

  • Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas informācija:

Finanšu ministrijas kopā ar Tieslietu ministriju sagatavotais skaidrojums par Nekustamā īpašuma darījumu  starpnieku darbības likuma attiecināšanu uz zvērinātiem advokātiem pieejams ŠEIT

  • ​NILLTPFNL-SL jautājumos noderīgas saites:

» Uzņēmumu reģistra informācija par patiesā labuma guvēju regulējumu

» AML - Guidance for the Legal Sector

» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals

» FKTK - Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju un tiesisko pienākumu par NILLTF jomas normatīvo aktu pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām personām

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.3 - Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.1 - NILLTF riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

» Sankciju pārbaude – Wolfsberg vadlīnijas 

Pirmdiena, 26.10.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 27.10.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 22.10.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: