Advokātu instrukcija NILLTPFN-SL

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana" jaunā redakcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Padomes 2021.gada 16.marta lēmumu (publicēta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā 2021.gada 17.martā- pieejama ŠEIT. 
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.1 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.2 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.3 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.4 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta risku novērtējuma veidlapa - Instrukcijas pielikums Nr.2 - pieejams ŠEIT.
  • Sankciju izpētes veidlapa (fiziska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.1 - pieejams ŠEIT.
  • Sankciju izpētes veidlapa (juridiska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.2 - pieejmas ŠEIT.
  • Padomes 2021.gada 16.marta lēmums par Instrukcijas grozījumu apstiprināšanu pieejams ŠEIT.
  • Padomes 2020.gada 27.oktobra lēmums par Instrukcijas grozījumu apstiprināšanu - pieejams ŠEIT.

 

Ceturtdiena, 28.10.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 09.11.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 04.11.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: