Advokātu instrukcija NILLTPFN-SL

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana" jaunā redakcija, kas stājas spēkā ar tās publicēšanas dienu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā (publicēta 2020.gada 5.februārī) - pieejama ŠEIT. 
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.1 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.2 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.3 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.4 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta risku novērtējuma veidlapa - Instrukcijas pielikums Nr.2 - pieejams ŠEIT.
  • Sankciju izpētes veidlapa (fiziska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.1 - pieejams ŠEIT.
  • Sankciju izpētes veidlapa (juridiska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.2 - pieejmas ŠEIT.
  • Padomes 2020.gada 4.februāra lēmums par Instrukcijas jaunās redakcijas apstiprināšanu - pieejams ŠEIT.

 

Otrdiena, 02.06.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 30.06.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 19.06.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: