Advokātu instrukcija NILLTPFN-SL

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcija "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana" - pieejama ŠEIT. 
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.1 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.2 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.3 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.4. - pieejams ŠEIT.
  • Klienta risku novērtējuma veidlapa - Instrukcijas pielikums Nr.2 - pieejams ŠEIT.
  • Padomes 2019.gada 3.decembra lēmums par Instrukcijas apstiprināšanu - pieejams ŠEIT.

 

Otrdiena, 28.01.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 04.02.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 30.01.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: