Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija

Komisijas e-pasts ir paligi@advokatura.lv

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija (Komisija) izveidota 1994.gada 19.janvārī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 126 zvērinātu advokātu palīgu profesionālai sagatavošanai, viņu darbības uzraudzībai un vadīšanai. Komisija arī izstrādā un apstiprina zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena jautājumus un kārtību, kā arī pieņem šo eksāmenu. 

Komisijas sastāvā ir 12 locekļi – zvērināti advokāti, no kuriem viens pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un viens Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus amata pildīšanai uz 3 gadiem ieceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Komisija sastāvs (apstiprināts ar 2016.gada 12.janvāra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.10; grozīts ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2018.gada 28.augusta lēmumu Nr.132; 2018.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.12 18.pkt. un 2020.gada 16.novembra lēmumu Nr.177):

Zvērināts advokāts Aldis Liepiņš – priekšsēdētājs

Zvērināta advokāte Ināra Bedānova

Zvērināts advokāts Aleksandrs Berezins

Zvērināts advokāts Jānis Bramanis

Zvērināta advokāte Olita Kauce

Zvērināta advokāte Regīna Keiša

Zvērināta advokāte Daina Puķīte

Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca

Zvērināts advokāts Armands Rasa

Zvērināta advokāte Vija Ritenberga

Zvērināta advokāte Arta Snipe

Zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs

Komisijas nolikums pieejams šeit.

Ceturtdiena, 28.10.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 09.11.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 04.11.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: