Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija (Komisija) izveidota 1994.gada 19.janvārī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 126 zvērinātu advokātu palīgu profesionālai sagatavošanai, viņu darbības uzraudzībai un vadīšanai. Komisija arī izstrādā un apstiprina zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena jautājumus un kārtību, kā arī pieņem šo eksāmenu.

Komisijas sastāvā ir 15 locekļi – zvērināti advokāti, no kuriem viens pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un viens Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus amata pildīšanai uz 3 gadiem ieceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

 

Komisija sastāvs (līdz 30.06.2020.) (apstiprināts ar 2016.gada 12.janvāra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.10; grozīts ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2018.gada 28.augusta lēmumu Nr.132 un 2018.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.12 18.pkt.):

Zvērināts advokāts Aldis Liepiņš – priekšsēdētājs

Zvērināta advokāte Elīna Kaminska – priekšsēdētāja vietniece

Zvērināta advokāte Ināra Bedānova

Zvērināts advokāts Aleksandrs Berezins

Zvērināts advokāts Jānis Bramanis

Zvērināta advokāte Olita Kauce

Zvērināta advokāte Regīna Keiša

Zvērināta advokāte Daina Puķīte

Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca

Zvērināts advokāts Armands Rasa

Zvērināta advokāte Vija Ritenberga

Zvērināta advokāte Arta Snipe

Zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs

Zvērināta advokāte Kristīne Zīle

 

Komisijas nolikums pieejams šeit.

Pirmdiena, 26.10.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 27.10.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 22.10.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: