Ētikas komisija

Ētikas komisija izveidota 2007.gada 19.septembrī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu. Tās mērķis ir nodrošināt zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu profesionālās ētikas normu ievērošanu atbilstoši prasībām par advokātu nevainojamas reputācijas, advokātu profesijas un Zvērinātu advokātu kolēģijas prestiža nostiprināšanu, kā arī veicināt Latvijas Republikas Advokatūras likuma, Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa, Eiropas Savienības advokātu Ētikas kodeksa prasībām un citiem starptautiski atzītiem advokātu profesionālās ētikas principiem atbilstošu advokātu darbību.

Ētikas komisijas uzdevumi:

  • dot novērtējumu advokātu rīcības atbilstībai profesionālās ētikas normām
  • izskatīt sūdzības un iesniegumus par advokātu rīcību, kas saistīta ar ētikas normu ievērošanu viņu profesionālajā un korporatīvajā darbībā
  • sniegt priekšlikumus profesionālās ētikas reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanai un nostiprināšanai, advokatūras un justīcijas kopējā prestiža celšanai
  • paust advokatūras viedokli profesionālās ētikas jautājumos un sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, citu juridisko profesiju koleģiālajām institūcijām
  • sniegt atzinumus, ieteikumus un priekšlikumus nepieciešamajiem risinājumiem profesionālās ētikas jautājumos

Ētikas komisijas sastāvu uz 3 gadiem apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

 

Ētikas komisijas sastāvs (apstiprināts ar 2016.gada 18.oktobra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.176; grozīts ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2017.gada 16.maija lēmumu Nr. 96, 2018.gada 28.augusta lēmumu Nr.134 un 2018.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.12 18.pkt.):

Zvērināta advokāte Sandra Sleja - priekšsēdētāja

Zvērināta advokāte Maija Andersone

Zvērināts advokāts Edgars Dupats

Zvērināts advokāts Dzintars Kauss

Zvērināts advokāts Vitālijs Platpirs

Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca

Zvērināta advokāte Daiga Siliņa

Zvērināta advokāte Arta Snipe

Zvērināta advokāte Lelde Švāģere

Zvērināta advokāte Agne Upīte

 

Ētikas komisijas nolikums pieejams šeit.

Piektdiena, 29.10.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 09.11.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 04.11.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: