LZAP komentārs par A.Gobzema izslēgšanu no LZAK

29.11.2018

Izskatot četras šā gada jūnijā un jūlijā saņemtās sūdzības par zvērinātu advokātu Aldi Gobzemu, Latvijas zvērinātu advokātu padome šā gada 28.augustā lēma par disciplinārlietas ierosināšanu un nodošanu izskatīšanai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijai. Pirms šā Padomes lēmuma  pieņemšanas no A.Gobzema tika pieprasīti rakstveida paskaidrojumi par visām četrām saņemtajām sūdzībām, kā arī A.Gobzems divas reizes tika aicināts ierasties uz Padomes sēdēm, lai sniegtu viņam iespēju arī klātienē sniegt savus paskaidrojumus Padomei, tomēr A.Gobzems šo iespēju abas reizes neizmantoja un uz Padomes sēdēm neieradās.

Padomes ierosinātās disciplinārlietas ietvaros Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija gan pieprasīja un saņēma no A.Gobzema viņa rakstveida paskaidrojumus par izskatāmajiem jautājumiem, gan arī 1.novembrī klātienē uzklausīja A.Gobzema paskaidrojumus. Nākamajā Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas sēdē, kas notika šā gada 13.novembrī, izvērtējot sūdzībās sniegtās ziņas kopsakarā ar advokāta A.Gobzema rakstveida un mutvārdu paskaidrojumos pausto viedokli, tika konstatēti pārkāpumi, par kuriem piemērots bargākais soda mērs – izslēgšana no advokatūras.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija lēmusi, ka A.Gobzems pārkāpis Advokatūras likuma 7.pantu, 46.pantu, 67.pantu un likuma “Par tiesu varu” 28.3 panta otro daļu, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksu, tajā skaitā 1.2.punkta otro daļu, kas nosaka “Kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē advokātam jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu”, Ētikas kodeksa 8.3.punktu, kur noteikts, ka “Advokātiem jāizturas pret savas profesijas kolēģiem ar vislielāko cieņu, pieklājību un godīgumu”.

Jāuzsver, ka lēmums par A.Gobzema izslēgšanu no advokatūras tika pieņemts 13.novembrī, proti, vēl pirms A.Gobzems tika nominēts kā premjera amata kandidāts. Taču atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma 73.panta otrajai daļai, Disciplinārlietu komisijas lēmumu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita apstiprina un izpilda Padome, pieņemot gala lēmumu šajā disciplinārlietā. Attiecīgi 28.novembrī notika Padomes sēde, kurā, pamatojoties uz Disciplinārlietu komisijas 13.novembra lēmumu un tajā norādītajiem motīviem tika pieņemts lēmums par zvērināta advokāta Alda Gobzema izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita. 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisiju izvirza un ievēl zvērināti advokāti no sava vidus Zvērinātu advokātu kopsapulcē. Tā ir neatkarīga un vēlēta institūcija, tāpat kā Zvērinātu advokātu padome, kas nekādā veidā nav saistīta ar valstī notiekošo politiskā jomā, un pārstāv visus advokātus. Šī brīža Disciplinārlietu komisijas un Padomes sastāvs ievēlēts 2017.gada aprīlī.

Iepriekš A.Gobzems bija lūdzis apturēt savu darbību advokatūrā, kas nozīmētu, ka vēlāk pēc valsts amatpersonas statusa zaudēšanas viņš varētu atjaunot un turpināt savu advokāta praksi. Savukārt A.Gobzema izslēgšana no advokatūras šādu iespēju viņam liedz. Turpmāk A.Gobzems vairs nav tiesu varai piederīga persona un viņam nav atļauts praktizēt kā advokātam, uz viņu neattieksies advokāta imunitāte, ētikas standarti.

(Atpakaļ)
Svētdiena, 12.07.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 25.08.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 20.08.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: