Dokumentu iesniegšana uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā - līdz 10.09.2021.

27.07.2021

Dokumentu iesniegšana zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtošanai un uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā atbilstoši Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtībai pieejama ŠEIT

Papildu informācija atrodama pie Dokumentiem par advokatūras jautājumiem – Dokumentiem pretendentiem, t.sk. ŠEIT

Informējam, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2021.gada 21.jūlija lēmumu apstiprināti grozījumi Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtības noteikumos. 

2020.gada 6.oktobra sēdē apstiprināti grozījumi Vadlīnijās un Noteikumos, kas attiecas uz zvērinātu advokātu palīgu un patronu pretendentu iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī izveidotas veidlapas zvērinātu advokātu, palīgu un patronu pretendentu iesniegumiem padomei. Visi dokumenti un informācija pieejama mājaslapas sadaļā Dokumentiem pretendentiem.

(Atpakaļ)
Svētdiena, 05.12.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 14.12.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 09.12.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: