Dokumentu iesniegšana uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā - līdz 10.02.2021.

12.01.2021

Dokumentu iesniegšana zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtošanai un uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā tiešsaistē atbilstoši Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtībai – šeit: https://www.advokatura.lv/lv/paligu-pretendenti

Papildu informācija – pie Dokumentiem par advokatūras jautājumiem – Dokumentiem pretendentiem, t.sk. – šeit:  https://www.advokatura.lv/lv/dokumenti-par-advokaturas-jautajumiem/radit/82/

Atgādinām, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2020.gada 6.oktobra sēdē apstiprināti grozījumi Vadlīnijās un Noteikumos, kas attiecas uz zvērinātu advokātu palīgu un patronu pretendentu iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī izveidotas veidlapas zvērinātu advokātu, palīgu un patronu pretendentu iesniegumiem padomei.  Visi dokumenti pieejami pie Dokumentiem pretendentiem.

(Atpakaļ)
Ceturtdiena, 24.06.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 29.06.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.06.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: