Aktualitātes

Par zvērinātu advokātu biroju reģistrāciju

25.08.2021

Godātie kolēģi,

Atgādinām, ka šā gada 16.martā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā, ar kuriem, cita starpā, likuma 116.pants izteikts jaunā redakcijā, kur šobrīd panta trešajā daļā ir paredzēts, ka Zvērinātu advokātu biroju veido kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību un Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē komercreģistrā.


Vienlaikus Latvijas Republikas Advokatūras likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 13.punktu, kas nosaka, ka zvērinātu advokātu birojs sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā, kas paredz, ka zvērinātu advokātu birojus veido kā personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā, iesniedz pieteikumu komercreģistram, ievērojot šā likuma prasības. (..) Ja zvērinātu advokātu birojs šajā termiņā nav vērsies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē piekrišanas saņemšanai zvērinātu advokātu biroja reģistrēšanai komercreģistrā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumu par tā tiesībspējas zaudēšanu un triju darba dienu laikā šo lēmumu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, izslēdz zvērinātu advokātu biroju no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.

Līdz ar to padome vērš Jūsu uzmanību uz to, ka ja līdz šā gada 16.septembrim padomē nebūs saņemts pieteikums par piekrišanas sniegšanu jauna advokātu biroja dibināšanai, pēc 16.septembra padome lems par visu pirms šā gada 16.marta reģistrēto advokātu biroju tiesībspējas zaudēšanu, izslēgšanu no padomes vestā advokātu biroju reģistra un iesniegs attiecīgu paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā šo biroju izslēgšanai no nodokļu maksātāju reģistra.

Līdz ar to aicinām visus zvērinātu advokātu birojus, kuri vēl nav veikuši jauna advokātu biroja dibināšanu, to izdarīt līdz 16.septembrim.


Cieņā

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā - līdz 10.09.2021.

27.07.2021

Dokumentu iesniegšana zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtošanai un uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā atbilstoši Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtībai pieejama ŠEIT

Papildu informācija atrodama pie Dokumentiem par advokatūras jautājumiem – Dokumentiem pretendentiem, t.sk. ŠEIT

Informējam, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2021.gada 21.jūlija lēmumu apstiprināti grozījumi Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtības noteikumos. 

2020.gada 6.oktobra sēdē apstiprināti grozījumi Vadlīnijās un Noteikumos, kas attiecas uz zvērinātu advokātu palīgu un patronu pretendentu iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī izveidotas veidlapas zvērinātu advokātu, palīgu un patronu pretendentu iesniegumiem padomei. Visi dokumenti un informācija pieejama mājaslapas sadaļā Dokumentiem pretendentiem.

Starptautisks advokātu turnīrs futbolā

06.09.2021

2021. gada 4.septembrī, sestdien Viļņā norisinājās starptautisks futbola turnīrs advokātiem. Turnīrā piedalījas komandas no Lietuvas, Latvijas, Polijas un Itālijas.

Šogad mūsu komandas sniegums nebija tika sekmīgs kā iepriekšējā reizē, jo palikām ārpus godalgoto trijnieka. Jebkurā gadījumā prieks, ka neskatoties uz visiem ierobežojumiem, varējām turpināt iesākoto tradīciju un piedalīties!

Latvijas advokātu komandas sastāvs:

Sandis Ģirģens ar dēlu Frančesko;

Normunds Duļevskis;

Aleksandrs Serovs;

Valdis Krams;

Rolands Bērziņš.

Komandu aktīvi turpina atbalstīt arī Diānas Strautas vīrs Rolands Strauts, kā arī citu advokātu ģimenes locekļi.

Komandas treneris - Ivars Kazāks.

Paldies par dalību arī prokuratūras parstāvim!

2021.gada 24.augustā aizvadīts advokātu 25.jubilejas tenisa čempionāts!

25.08.2021

Godājamie kolēģi,

Sagaidot labvēlīgus apstākļus un mazliet vēsāku laiku , otrdien, 24.augustā  Viesturdārza tenisa kortos notika advokātu 25. - jubilejas tenisa čempionāts! Dāmu un kungu konkurencē kopā startēja 13 dalībnieki. Laika apstākļi  bija lieliski, arī korti bija sagatavoti visaugstākajā kvalitātē un spraigās cīņas risinājās līdz tumsai un vēlam vakaram. Kungu grupā Andis Endziņš ceļojošo kausu ieguva 1.reizi, finālā pārspējot pieredzējušo Andi Jenavu.  Savukārt mazajā finālā - cīņā par trešo vietu Jānis Kulbergs  bija pārāks par turnīra patronu Ivaru Grunti. Labāko astotniekā, kvalificējoties kungu dubultspēlēm,  iekļuva arī  Valdis Ulmanis, Dzintars Zonenbergs, Armands Zeps un Mārcis Krūmiņš.  

Dāmu konkurencē triumfēja Ieva Azanda, kura divu setu cīņā pārspēja Inesi Lazdovsku.

Savukārt kungu dubultspēlēs otro čempiona titulu pārī ar Mārci Krūmiņu izcīnīja Andis Endziņš. Finālā čempioni pārspēja Armandu Zepu un Andi Jenavu. Trešie Ivars Grunte un Valdis Ulmanis.

Kā vienmēr - turnīrs aizritēja sportiskā un draudzīgā atmosfērā, un tā dalībnieki pateicas organizatoriem un sponsoriem – zvērinātu advokātu birojam TGS Baltic, Jānim Kumsāram un Andim Jenavam. Noteikti tiekamies arī nākamgad – jau 26.čempionātā! 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēdē 2021.gada 10.augustā pieņemtie lēmumi

10.08.2021

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēdē 2021.gada 10.augustā pieņemtie lēmumi

Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 2021.gada 10.augustā

13.08.2021

Informācija par Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 2021.gada 10.augustā pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT

Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtība

22.07.2021

Aktuālā Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena un uzņemšanas noteikumu redakcija pieejama ŠEIT

Par izmaiņām maksājumos Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai

13.07.2021

Aicinām iepazīties ar izmaiņām 2018.gada 30.janvāra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumā nr. 15 (protokols nr.2) “Par maksājumiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai”. Lēmums pieejams ŠEIT.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 2021.gada 29.jūnijā

29.06.2021

Informācija par Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 2021.gada 29.jūnijā pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT

Tieslietu padome izveido darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai

15.06.2021

Lai sasniegtu Tieslietu padomes darbības stratēģijā noteiktos mērķus, Tieslietu padome izveidoja darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai.

Darba grupā deleģēti strādāt pieci Tieslietu padomes locekļi – Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ģenerālprokurors Juris Stukāns un Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Darba grupas uzdevums ir izstrādāt rīcības plānu un rekomendēt prioritātes Tieslietu padomes darbības stratēģijas 2021.–2025. gadam rīcības virziena “Efektīva un kvalitatīva tiesu vara” uzdevumu īstenošanai. Par uzdevuma izpildi darba grupai jāinformē Tieslietu padome līdz 15. oktobrim.
Apspriežot darba grupas izveidi un darbību, Tieslietu padome vienojās, ka šī darba grupa nedublēs Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas vai Tieslietu padomes citas darba grupas, bet sadarbosies ar tām un tai būs stratēģiskā centra loma jautājumos, kas saistīti ar tiesu darba efektivitāti. Darba grupas apkopotā informācija, sagatavotie materiāli un noteiktās prioritātes būs pamats kvalitatīvai jautājumu izskatīšanai Tieslietu padomē.  
Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 14. jūnijā

Trešdiena, 22.09.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 21.09.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 16.09.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: