Dokumenti par NILLTFN-SL jautājumiem

NILLTFNL (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums)

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk - NILLTFN likums) zvērināti advokāti ir NILLTFN likuma subjekti, Latvijas Zvērinātu advokātu padome - advokātu uzraudzības un kontroles institūcija, savukārt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija realizē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģētos pienākumus un tiesības saskaņā ar starptautiskajiem, nacionālajiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

Zvērināti advokāti kā NILLTFN likuma subjekti patstāvīgi veic NILLTFN likumā noteikto klientu identifikāciju un izpēti, ievērojot starptautisko, Latvijas Republikas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu prasības.

 

SL (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums) - 29.05.2019. informācija

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (turpmāk - Sankciju likums vai SL) zvērinātiem advokātiem ir saistošas Sankciju likuma prasības.

Saeimā tiek virzīti apstiprināšanai Sankciju likuma grozījumi, kuros par Sankciju likuma izpildi un ievērošanu atbildīgās personas - zvērināti advokāti - būs izdalīti atsevišķi un Latvijas Zvērinātu advokātu padome būs noteikta kā advokātu uzraudzības un kontroles institūcija.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija realizēs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģētos pienākumus un tiesības saskaņā ar starptautiskajiem, nacionālajiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par Sankciju likuma ievērošanu un izpildi.

Zvērināti advokāti kā atbildīgās personas par Sankciju likuma izpildi un ievērošanu patstāvīgi nodrošina Sankciju likumā noteikto pienākumu izpildi, ievērojot starptautisko, Latvijas Republikas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu prasības.

 

Otrdiena, 25.06.2019

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 20.08.2019., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 15.08.2019.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: