Kontroles dienesta un citu institūciju informācija

» Nacionālais TF un PF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu

» Iekšējās kontroles sistēma (IKS) - metodiskais materiāls - PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (PLG) noteikšanas kritēriji un pārbaudes gaita

» metodiskā vēstule par korupcijas gadījumu raksturīgākajām pazīmēm

» materiāls par t.s. "phishing" krāpšanas un legalizācijas tipoloģiju

» metodiskā vēstule par legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām

» materiāls "Virtuālās valūtas: Pamata vadlīnijas finanšu noziegumu izmeklētājiem"

 

  • NILLTFN jautājumos noderīgas saites:

» AML - Guidance for the Legal Sector

» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals

» FKTK - Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju un tiesisko pienākumu par NILLTF jomas normatīvo aktu pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām personām

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.3 - Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.1 - NILLTF riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

» Sankciju pārbaude – Wolfsberg vadlīnijas 

Sestdiena, 25.05.2019

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 28.05.2019., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 23.05.2019.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: