Dokumenti par NILLTFN jautājumiem

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk - NILLTFN likums) zvērināti advokāti ir NILLTFN likuma subjekti, Latvijas Zvērinātu advokātu padome - advokātu uzraudzības un kontroles institūcija, savukārt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija realizē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģētos pienākumus un tiesības saskaņā ar starptautiskajiem, nacionālajiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

Zvērināti advokāti kā NILLTFN likuma subjekti patstāvīgi veic NILLTFN likumā noteikto klientu identifikāciju un izpēti, ievērojot starptautisko, Latvijas Republikas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu prasības.

 

Piektdiena, 19.04.2019

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 08.05.2019., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 02.05.2019.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: